Bài viết

Một số công trình tiêu biểu

Là lực năng và kinh nghiệm Neu trên DNTN Minh Mẫn rất vui mừng được hợp tác như Quý vị trong việc cung ứng vật tư để thi công công trình. Same as khả năng của mình, chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ di chuyển đến thành công và ích lợi của hai bên.

tieu-bieu
1. Cung cấp cát san lấp phục vụ thi công Đại lộ Đông – Tây đoạn quốc lộ 1A – Lò Gốm cùng Công ty Cổ phần Xây Dựng Thịnh Toàn.

2. Cung cấp cát BETONG, đá 1 x 2 được sử dụng để san xuat BETONG thương phẩm cho Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn (SMC).

3. Cung cấp cát tuyển dụng xử lý nền đất yếu tại cảng Hiệp Phước cho Công ty Cổ phần Xây Dựng Thịnh Toàn.

4. Cung cấp cát tuyển dụng xử lý nền đất yếu của Dự án đường Đông-Tây cho Công ty TNHH Hải Lê.

5. Thi công san lấp vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc ty cho Công Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO.

6. Cung cấp cát BETONG sử dụng sản xuất BETONG tươi thương phẩm cho Công ty TNHH Xi Măng HOLCIM Việt Nam.

7. Cung cấp cát BETONG hạt to bằng sản xuất gạch cho Công ty TNHH-SX-TM Đồng Tâm.

8. Thi công cơ giới phục vụ cho công trình Đại lộ Đông Tây từ Q2 – nút Quốc lộ 1A.

9. Thi công cơ giới phục vụ cho công trình dân sinh cao tốc Sài Gòn – Trung Lương.

10. Và một số công trình khác.