Đá xây dựng

Đá 1×1 quy cách

Chúng tôi cung cấp các loại đá xây dựng bao gồm: – Đá 1×2 Biên Hòa.- Đá 0x4 Biên Hòa.- Đá MI (Đen).- Đá 1×2 Bình Dương.- Đá 0x4 Bình Dương. Các đơn vị có nhu cầu xin liên hệ: 0837592510 0983 808 139 (A Mẫn) – 0909 956 606 (C Huyền). Trụ sở chính […]

Đá mi sàng

Chúng tôi cung cấp các loại đá xây dựng bao gồm: – Đá 1×2 Biên Hòa.- Đá 0x4 Biên Hòa.- Đá MI (Đen).- Đá 1×2 Bình Dương.- Đá 0x4 Bình Dương. Các đơn vị có nhu cầu xin liên hệ: 0837592510 0983 808 139 (A Mẫn) – 0909 956 606 (C Huyền). Trụ sở chính […]

Đá 5×7

Chúng tôi cung cấp các loại đá xây dựng bao gồm: – Đá 1×2 Biên Hòa.- Đá 0x4 Biên Hòa.- Đá MI (Đen).- Đá 1×2 Bình Dương.- Đá 0x4 Bình Dương. Các đơn vị có nhu cầu xin liên hệ: 0837592510 0983 808 139 (A Mẫn) – 0909 956 606 (C Huyền). Trụ sở chính […]

Đá 4 6 (Đá 4×6)

Các đơn vị có nhu cầu xin liên hệ: 0837592510 0983 808 139 (A Mẫn) – 0909 956 606 (C Huyền). Trụ sở chính : 160 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0837592510 – Fax: 0837592510 Email:catdaminhman@gmail.com

Đá 04 (0x4)

Chúng tôi cung cấp các loại đá xây dựng bao gồm: – Đá 1×2 Biên Hòa.- Đá 0x4 Biên Hòa.- Đá MI (Đen).- Đá 1×2 Bình Dương.- Đá 0x4 Bình Dương. Các đơn vị có nhu cầu xin liên hệ: 0837592510 0983 808 139 (A Mẫn) – 0909 956 606 (C Huyền). Trụ sở chính […]